Je aj v našom záujme vybrať pre klienta nehnuteľnosť, ktorá je bez akýchkoľvek tiarch. O tom, či je nehnuteľnosť zaťažená alebo nie, sa pred realizáciou kúpy, respektíve pred podpisom kúpnej zmluvy, presvedčíme nielen z aktuálneho výpisu z listu vlastníctva. Aktuálneho vlastníka nehnuteľnosti preveríme tiež v ďalších nám dostupných registroch. Zabezpečíme tak bezproblémový prevod nehnuteľnosti.